Praktische informatie

Extra verlofdagen voor leerlingen van het VSO

vrijdag 11 oktober 2019 studiedag (leerlingen zijn vrij)
Dinsdag 19 november 2019 studiedag (leerlingen zijn vrij)
vrijdag 20 december 2019, start van de kerstvakantie (leerlingen zijn vrij)
Maandag 6 januari 2020 studiedag (leerlingen zijn vrij)
Maandag 2 maart 2020 studiedag (leerlingen zijn vrij)
Donderdag 9 april 2020 studiedag (leerlingen zijn vrij)
Dinsdag 2 juni 2020 studiedag (leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 17 juli 2020, start zomervakantie (leerlingen zijn vrij)